Sommarstugan som fanns bortom Skärsjölund, Vättlefjäll                                                                                                                                          foto Ove Andersson 2009  
Åter