Vackra lilla vägen till Högarås. Vättlefjäll.                                                                                             foto Ove Andersson 2012  
åter